Susan Boyle’s before and after makeover

Last time it was Demo Moore sporting a mohawk hairstyle now¬† Susan Boyle’s new look is the new talk of the town, but this time they say her new look was for real and no photoshop editing. Well, here’s a picture of Susan Boyle’s before and after make over.

What can you say about Susan Boyle’s makeover?

Both comments and pings are currently closed.

One Response to “Susan Boyle’s before and after makeover”

  1. jonharules says:

    Hey sis, hindi ka na nakakavisit sa blog ko ah. Kamusta ka na? Ang galing ng new look ni SuBo! haha..Gumanda sya lalo as a person sa paningin ko. Sa blog ko naman yung mga controversial pics ni Vanessa Hudgens, mga bagong labas nyang mga nude photos, hehe.